Verband gevonden tussen roken en onaantrekkelijkheid

Roken heeft mogelijk een negatieve invloed op iemands aantrekkelijkheid. Rokers zouden als minder aantrekkelijk worden gezien dan mensen die niet roken. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit van Bristol.

Zij wilden onderzoeken of iemand op basis van zijn gelaatstrekken beoordeeld kan worden of diegene een roker is. Ook wilden de wetenschappers achterhalen of roken de aantrekkelijkheid beïnvloedt. Tijdens het onderzoek werd aan 590 deelnemers gevraagd om afbeeldingen met daarop een set van twee identieke gezichten te beoordelen. De deelnemers moesten zeggen wie van de twee een roker was en wie niet.

De gezichten op de afbeeldingen waren van eeneiige tweelingen en mannelijke en vrouwelijke prototypes. Bij de afbeeldingen van de prototypes slaagden de deelnemers in 70 procent van de gevallen erin om de roker aan te wijzen. Ook was het niet-rokende prototype volgens de mannelijke en vrouwelijke deelnemers het meest aantrekkelijk.