Je kunt het beste klein beginnen

Bep de Lange is POH'er in de gemeente Lopik. In 2016 organiseerde ze voor het eerst een avondcursus stoppen met roken voor bewoners. De opkomst was enorm; honderd personen bezochten de cursus. Na een jaar rookte een derde van de deelnemers nog steeds niet. In 2018 breidt ze haar activiteiten rond stoppen met roken verder uit. In dit interview deelt Bep haar ervaringen en geeft ze tips voor het organiseren van een 'stoppen met roken'-bijeenkomst.

Ik wilde het stoppen met roken een keer grootser en efficiënter aanpakken en ook patiënten bereiken die ik normaal gesproken niet in mijn spreekkamer zag. Ik had de hoop dat stoppen met roken door een dergelijke bijeenkomst ook in het dorp zou gaan leven, waardoor meer mensen erover na zouden gaan denken en de stap zouden durven zetten.

Olievlek
En dat gebeurde. In eerste instantie hadden we een klein zaaltje gehuurd, maar al snel liep het aantal aanmeldingen op tot honderd. Zowel voor als na de cursus werd er veel over de bijeenkomst en over stoppen met roken gesproken; op het schoolplein, bij de supermarkt en op verjaardagen. Dat werkt dan als een olievlek. Mensen hebben ontzettend veel steun aan elkaar. En als een bekend iemand uit Lopik stopt, zet dat ook weer andere mensen aan het denken.

Organisatie 'Ik stop ermee'
De avondcursus werd gegeven door de organisatie 'Ik stop ermee'. Ook voor het natraject konden de deelnemers daar terecht. Ik vond het ontzettend spannend hoeveel mensen daadwerkelijk naar de bijeenkomst zouden komen. Toen er om vijf voor zes nog bijna niemand in de zaal zat, begon ik toch wel te zweten. Bleek dat ze allemaal buiten hun laatste sigaretje aan het roken waren. Om zes uur kwamen ze allemaal tegelijk binnen.

Groot succes
Het traject was een groot succes. Een derde van de deelnemers was na een jaar nog steeds gestopt. En doordat zoveel mensen stopten, stimuleerde dat weer andere bewoners om naar mijn spreekuur te komen voor begeleiding, of soortgelijke bijeenkomsten in de buurtgemeenten te bezoeken. Er zijn mensen gestopt van wie ik het nooit had verwacht.

Voorbereiding
Het traject vroeg enige voorbereiding. Als eerste heb ik het idee besproken met mijn leidinggevende. Die was niet gelijk heel enthousiast, maar ik geloofde erin, ook omdat ik gehoord had van een praktijk in Utrecht die met een dergelijke bijeenkomst successen had geboekt. Ik heb twee uur per week tijd om zaken rondom kwaliteit en accreditatie te regelen. Binnen deze uren mocht ik de avondcursus organiseren. Het is belangrijk om draagvlak te creëren binnen je eigen organisatie, zodat iedereen meehelpt rokers te stimuleren om naar de bijeenkomst te komen. Ik heb dat gedaan door een collega te betrekken bij de organisatie en ook door een bijeenkomst te organiseren voor alle zorgverleners binnen het medisch centrum. Toen vervolgens de aanmeldingen binnenstroomden, groeide hier in de organisatie ook het enthousiasme.

Financiële middelen
Het is handig om iets van financiële middelen ter beschikking te hebben. Ik kreeg het geld bij elkaar door te praten met de zorggroep en de gemeente. Je zou het ook kunnen proberen bij bedrijven of particulieren.

Alert op klachten
Vervolgens hebben de huisartsen en ik ons gefocust op mensen die op het spreekuur kwamen met aan roken gerelateerde klachten. DE ICPC-code P17 werd zoveel mogelijk ingevoerd. Zo kregen we een vrij goed overzicht van welke patiënten rookten. Deze mensen hebben allemaal een uitnodiging ontvangen. Daarnaast hingen we overal in het dorp en in de huisartsenpraktijken in de dorpen rondom Lopik posters op, en plaatsten we de uitnodiging in de krant en op de sociale mediakanalen.

Gezondheidsmarkt
In 2018 organiseer ik nu samen met een aantal anderen een gezondheidsmarkt. Stoppen met roken is daar een onderdeel van, maar er zijn ook workshops over voeding, alcohol en middelengebruik. Er is een voorlichtingsbijeenkomst van de thuiszorgorganisatie over wat je kunt doen om als oudere langer thuis te blijven wonen en men kan allerlei sportclinics volgen.

Voorlichtingsbijeenkomst
De 'stoppen met roken'-voorlichting gaan we deze keer een beetje anders doen. Verslavingsarts Trudi Tromp geeft een voorlichtingsbijeenkomst en zal zich vooral focussen op hoe een rookverslaving nu precies werkt en welke manieren er zijn om te stoppen. Na de voorlichtingsbijeenkomst kunnen mensen zich bij mij inschrijven voor de groepstraining 'Rookvrij! Ook jij?' van de stichting Sinefuma die meteen de week erna zal starten.

Hier kunt u lezen hoe de voorlichtingsbijeenkomst in Lopik is verlopen